123 Kannada News

January 25 Kannada News Updates: ಬಾಲಕ ಸೇರಿದಂತೆ 3 ಜನರನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದ ಚಿರತೆಗಾಗಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ತೀವ್ರ

Kannada Live News Updates (25 January 2023): ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಾಲಕ ಸೇರಿದಂತೆ 3 ಜನರನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದ ಚಿರತೆಗಾಗಿ ಬೇಟೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 13 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದೈತ್ಯ ಪಂಜರವನ್ನೂ…

TOP STORIES