ಕೋಟಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ (Kotak Mahindra Bank) 7.50 %

15 November 2022
Ramya M

ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (Union Bank of India) 8.25 %

Image source : Loanways

ಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ (City Bank) 6.65%

Image source : englishyug

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ (Bank of Baroda) 7.45 %

Image source : rojgargyaan

ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (Central Bank of India) 7.20 % to 7.65 %

Image source : technicalmitra

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (Bank of India) 7.30 %

Image source : fulltoshayari

ಎಸ್ ಬಿ ಐ ( SBI ) 8.55 %

Imagre source : loandealer

ಹೆಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ( HDFC ) 8.60 %

Image source : Loan ways

ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ (LIC Housing Finance) 7.55 %

Image source : loanindian

ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (Axis Bank) 7.60 %

Image source : .freejobp

ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ (Canara Bank) 8.10 %

Image source : fulltoshayari

ಇನ್ನಷ್ಟು ಮನೋರಂಜನೆಯ ವೆಬ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ .

123Kannada

15 November 2022
Ramya M