1.ಅಮೆಜಾನ್ (Amazon)

12 November 2022
Ramya M

2.ಫ್ಲಿಪ್ ಕಾರ್ಟ್ (Flipkart)

Image source : Kannada News today

3.ಆಲಿಬಾಬ (Alibaba)

Image source : Alamy

4.ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಡೀಲ್ (Snapdeal)

Image source : Snapdeal

5.ಮಿಂತ್ರ (Myntra)

Image source : India news

6.ಇಂಡಿಯಾ ಮಾರ್ಟ್ (India MART)

Image source : App store

7.ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋ (Book my show)

Image source : Google

8.ನೈಕಾ (Nykaa)

Image source : Next big what

9.ಫರ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರೈ (First cry)

Image source : firstcry.com

10.1 ಎಂ ಜಿ (1mg)

Image source : Noukari alert

ಇನ್ನಷ್ಟು ಮನೋರಂಜನೆಯ ವೆಬ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

123Kannada

12 November 2022
Ramya M