ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ .

10 November 2022
Ramya M

ಚೆನ್ನೈ (Chennai) 10gm ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ರೂ.51,900,ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ರೂ.66,700 .

Image source : Pintrest

ಮುಂಬೈ (Mumbai) 10gm ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ರೂ.51,050, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ರೂ.60,850 .

Image source : Pinterest

ದೆಹಲಿ (Delhi) 10gm ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ರೂ.51,200, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ರೂ.60,850 .

Image source : Pinterest

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ (Kolkata) 10gm ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ರೂ.51,050, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ರೂ.60,850 .

Image source : Google

ಬೆಂಗಳೂರು (Bengaluru)10gm ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ರೂ.51,100,ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ರೂ.60,850 .

Image source : Fashion world

ಹೈದರಾಬಾದ್‌ (Hyderabad) 10gm ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ರೂ.51,050 ,ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆರೂ.66,700 .

Image source : 22 Caratjewellery

ಕೇರಳ (Kerala) 10gm ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ರೂ.51,050,ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ರೂ. 66,700 .

Image source : LBB

ಬೆಲೆಗಳು ಏರುಪೇರಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಆಭರಣಗಳನ್ನು (Jewellery) ಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ .

Image source : South india jewels

ಇನ್ನಷ್ಟು ಮನೋರಂಜನೆಯ ವೆಬ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ.

123Kannada

10 November 2022
Ramya M