ಎಸ್‌ಬಿಐ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ (Mutual fund) ಹಲವು ರೀತಿಯ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಅಂದಿಸುತ್ತಿದೆ.

09 November 2022
Ramya M

ಎಸ್‌ಬಿಐ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ (Small Cap Fund Scheme) ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

Image source : Rojgar outlet

10 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 25 ಸೀಏಜಿಆರ್, ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ..ರೂ. 9.57 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸಬಹುದು.

Image source : Rojgar outlet

ಎಸ್‌ಬಿಐ ಮ್ಯಾಗ್ನಮ್ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ (Magnum Mid Cap Fund) ಕೂಡ ಒಂದು ಈ ಫಂಡ್ ಸೀಏಜಿಆರ್ 21 ಶೇಕಡಾವಾರು ಇದೆ.

Image source : APB News

ಅಂದರೆ ರೂ.1 ಲಕ್ಷ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೂ. 6.47 ಲಕ್ಷಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ.

Image source : Times now hindi

ಎಸ್‌ಬಿಐ ಟೆಕ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಫಂಡ್ (Tech Opportunities Fund) ಕೂಡ ಇದೆ.

Image source : Zee Business

ಈ ಫಂಡ್ 10 ವರ್ಷದ ಸೀಏಜಿಆರ್ 20 ಪ್ರತಿಶತ, ರೂ.1 ಲಕ್ಷ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ರೂ. 6.5 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸಬಹುದು.

Image source : Zee Business

ಎಸ್‌ಬಿಐ ಮ್ಯಾಗ್ನಮ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫಂಡ್ (Magnum Global Fund) , ಈ ಫಂಡ್ 10 ವರ್ಷದ ಸೀಏಜಿಆರ್ ಶೇಕಡಾ 17.

Image source : News 18

ಅಂದರೆ ನೀವು ಈ ಫಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ರೂ.1 ಲಕ್ಷ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ.. ಈಗ ರೂ. 4.86 ಲಕ್ಷಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ.

Image source : The economic times

ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ,ಈ ಫಂಡ್ 10 ವರ್ಷದ ಸೀಏಜಿಆರ್ 17 ಶೇಕಡಾ.

Image source : india tv news

ಈ ಫಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರೂ.1 ಲಕ್ಷ ಇಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಈಗ ರೂ. 4.6 ಲಕ್ಷಗಳು ಗಳಿಸಬಹುದು.

Image source : India tv news

ಇನ್ನಷ್ಟು ಮನೋರಂಜನೆಯ ವೆಬ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ .

123Kannada

09 November 2022
Ramya M