ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ (Debit Card) ಹೊಂದಿಲ್ಲದವರಿಗಾಗಿ ಫೋನ್ ಪೇ (Phonepe) ಹೊಸ ಯೋಜನೆ.

12 November 2022
Ramya M

ದೇಶದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ (Digital Payment) ಯುಪಿಐ ಮುಂದಿದೆ.

Image source : Next big what

ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಜನರು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Image source : Technical mitra

ಯುಪಿಐ (UPI) ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ (Debit Card) ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

Image source : GKbooks

ಯುಪಿಐ ಅನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ (Debit Card) ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು.

Image source : Search for knowledge

ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು (Bank Transactiions) ನಡೆಸಲು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ.

Image source : Arunachalsic

ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲದವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು.

Image source : adimesaved

ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಫೋನ್ ಪೆ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು (New Facility) ತಂದಿದೆ.

Image source : Kannada news today

ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಯುಪಿಐಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Image source : Gyaan granth

ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ .

Image source : loan.wbseries

ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಯುಪಿಐ (UPI) ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು.

Image source : paisaverse

ಇನ್ನಷ್ಟು ಮನೋರಂಜನೆಯ ವೆಬ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ .

123Kannada

12 November 2022
Ramya M