ಫ್ಲಿಪ್ ಕಾರ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಫ್ರೈಡೆ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ Apple IPhone 13 ಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್

27 November 2022
Ramya M

ಫ್ಲಿಪ್ ಕಾರ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಫ್ರೈಡೆ ಸೇಲ್ (Flipkart Black Friday Sale) ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.

Image source : My hindi notes

ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ Apple iPhone 13 ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

Image source :freeresultalert

ಅನೇಕ ಸಾಧನಗಳ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ

Image source : jankarizone

ಇದರಲ್ಲಿ iPhone 13, iPhone 12, iPhone 14 ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಫರ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ.

Image source : storyasset

ವಿನಿಮಯ ಕೊಡುಗೆ (Exchange offer) ರೂ. 17,500 ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

Image source : sidtechtalks

ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ (Axis Bank Credit Card)ಮೂಲಕ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರೆ ರೂ. 1,000 ರಿಯಾಯಿತಿ.

Image source : lapaas.com

ಈ iPhone 13 ಫೋನ್ ನ ನೈಜ ಬೆಲೆ ರೂ. 65,999 .

Enter Your Description

Image source : Tech Trends

ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ (Axis Bank Credit Card) ಆಫರ್ ನಲ್ಲಿ ರೂ.62,999 ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

Image source : rojgaroutlet

ಇನ್ನಷ್ಟು ಮನೋರಂಜನೆಯ ವೆಬ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

123Kannada

27 November 2022
Ramya M