ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಈಗ ಕಾರು ಸಾಲಗಳನ್ನು (Car Loans) ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.

13 November 2022
Ramya M

ಗೃಹ ಸಾಲಕ್ಕಿಂತ (Home Loan) ಈ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿವೆ.

Image source : Electric car huts

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ ಸಾಲಗಳು (Bank Car Loan) 7.90% ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ.

Image source : Kannada news today

ಇದೀಗ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ (Interest Rates) ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.

Image source : Kannada news

7.90% ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ

Image source : Arrest your debt

8.05% ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ

Image source : Success in hindi

8.25% ICICI ಬ್ಯಾಂಕ್

Image source : Technical mitra

8.30% ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ

Image source : Bank fiber

8.35% HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್

Image source : my nivesh.co

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ (Credit Score) ಆಧರಿಸಿ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು.

Image source : Kannada news today

ಇನ್ನಷ್ಟು ಮನೋರಂಜನೆಯ ವೆಬ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

123Kannada

13 November 2022
Ramya M