ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಪಾಸ್ ವರ್ಡ್ (Password) ಬಳಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಜನತೆ.

17 November 2022
Ramya M

ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಆಪ್ಗಳಿಗೂ 1 2 3 4 5 ಎಂಬ ಪಾಸ್ ವರ್ಡ್ ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Image source : telugu.thefinexpress

ಇಂತಹ ಪಾಸ್ ವರ್ಡ್ ಗಳಿಂದಾಗಿ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಕ್ (hack) ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

Image source : bloggingshadow

ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ (Cybercrime) ಘಟನೆಗಳು ಈ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ.

Image source : digitkerala

ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ (Internet banking) ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಪ್ಗಳಿಗೂ ಇಂತಹದ್ದೇ ಪಾಸ್ ವರ್ಡ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

Image source : investedwallet

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ (Smartphone) ನ ಲಾಕ್ ನಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೆಲಸದವರೆಗೂ ಇಂತಹದೇ ಪಾಸ್ ವರ್ಡ್ ಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Image source : history-computer

ಯುಕೆ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಜನರು ಸಹ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪಾಸ್ ವರ್ಡ್ (Strong password) ಬಳಸುವಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದಾರೆ.

Image source : Logicaldost

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಡೆದ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದ.

Image source : digitkerala

ಇನ್ನಷ್ಟು ಮನೋರಂಜನೆಯ ವೆಬ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ .

123Kannada

17 November 2022
Ramya M