ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ (Gold & Silver Price) ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.

19 November 2022
Ramya M

ಚಿನ್ನದ (Gold) ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

Image source : Pinterest

ಬೆಳ್ಳಿ (Silver) ದರದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.

Image source : Pinterest

ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು (Gold Rates) ಹೀಗಿವೆ.

Image source : Pinterest

ಬೆಂಗಳೂರು 10gm 22k ದರ ರೂ.48,050 - 24k ದರ ರೂ.52,410.

Image source : Pinterest

ದೆಹಲಿ 10gm 22k ದರ ರೂ.48,150 - 24k ದರ ರೂ.52,510 ಆಗಿದೆ.

Image source : Griiham

ಕೇರಳ 22k 10gm ದರ ರೂ.48,000 - 24k ದರ ರೂ.52,360.

Image source : shaadidukaan

ಹೈದರಾಬಾದ್ 22k ಚಿನ್ನದ ದರ ರೂ.48,000 - 24k ದರ ರೂ.52,360.

Image source : .shaadidukaan

ಚೆನ್ನೈ 22k 10gm ದರ ರೂ.49,700 - 24k ದರ ರೂ.54,210.

Image source : Pinterest

ಇನ್ನಷ್ಟು ಮನೋರಂಜನೆಯ wವೆಬ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ .

123Kannada

19 November 2022
Ramya M