ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ (Credit card) ನ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತ ಅವಧಿ(Interest Free Period).

18 November 2022
Ramya M

ವಹಿವಾಟನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಲು 50 ದಿನಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ.

Image source : cardmantr

ಬಿಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ (Bill of production) ನಂತರ ಪಾವತಿಗೆ 3 ವಾರಗಳ ಸಮಯ ಲಭ್ಯವಿದೆ

Image source : esenotes.com

ಕನಿಷ್ಠ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತ ಅವಧಿಯ (Interest Free Period).ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

Image source : ankaripoint

ಪೂರ್ಣ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಮುಕ್ತ ಅವಧಿಯು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

Image source : whatonott.com

ನಂತರ, ಪ್ರತಿ ವಹಿವಾಟಿನ ಮೇಲೆ ಮಾಸಿಕ ಬಡ್ಡಿ (Monthly interest) ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

Image source : RJ Preperation guru

ಕನಿಷ್ಠ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ದಂಡ ಮತ್ತು ವಿಳಂಬ ಪಾವತಿ ಶುಲ್ಕಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

Image source : Technical mitra.com

ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದವರೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.

Image source : bimaloan

ಇನ್ನಷ್ಟು ಮನೋರಂಜನೆಯ ವೆಬ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ .

123Kannada

18 November 2022
Ramya M