ಹೆಚ್ಚಿದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ (Smart Watches) ಗಳ ಬಳಕೆ.

22 November 2022
Ramya M

ಕೊರೋನಾದ ನಂತರ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚ್ ಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.

Image source : amazon

ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚ್ ಗಳು(Best watches).

Image source : IndiaMart

ಆನ್ಲೈನ್ (Online) ನಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ ಗಳ ಮಾರಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

Image source : India Mart

ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ ಗಳು.

Image source : amazon

IMANI Y-68 Smartwatch ಬೆಲೆ ರೂ.799 ಮಾತ್ರ..

Image source : amazon

i7 Pro Max Series 7 ರೂ.895 ಮಾತ್ರ

Image source : shopify

Tokdis MX-1 Pro ವಾಚ್ ರೂ.999.

Image source : amazon

ಇನ್ನಷ್ಟು ಮನೋರಂಜನೆಯ ವೆಬ್ ಸ್ಟೋರಿಸ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ .

123Kannada

22 November 2022
Ramya M