ಗೃಹ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆಯಾದ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು

Image source : Fulltoshayri

ತಮ್ಮ ಗೃಹ ಸಾಲಗಳ (Home Loans) ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿವೆ.

Image source : Successinhindi

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಗೃಹ ಸಾಲಗಳ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು (Interest Rates) 25 ಮೂಲಾಂಕಗಳಿಂದ 8.25 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದೆ.

Image source : Bima loan

ಈ ಸೀಮಿತ ಸಮಯದ ಕೊಡುಗೆಯು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸಹ ಮನ್ನಾ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Image source : Loan kareview

ಹೊಸ ಸಾಲದ (Home Loan) ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ.

Image source : Loan mafia

ಈ ಡೀಲ್‌ಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.

Image source : Business with all

ಈ ಬಡ್ಡಿದರವು ಎಸ್‌ಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೃಹ ಸಾಲಕ್ಕಿಂತ (Home Loan) ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

Image source : financekipathshala

ಎಸ್‌ಬಿಐ ಹೊಸ ಗೃಹ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು 25 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ.

Image source : Loan didi

ಈ ಕೊಡುಗೆಯು ಜನವರಿ 2023 ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

Image source : Bima loan

ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೊಸ ದರಗಳನ್ನು 20 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ.

Image source : News 18 hindi

ಇನ್ನಷ್ಟು ಮನೋರಂಜನೆಯ ವೆಬ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ .

123Kannada

13 November 2022
Ramya M