Browsing Tag

ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ

ಹತ್ರಾಸ್ ಪ್ರಕರಣ, ವಿಚಾರಣೆಯಿಂದ ರೈತನಿಗೆ ಹಾನಿ

ರೈತನು 50,000 ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತನ್ನ ದುಃಖ ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ .. ಇದುವರೆಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ವ್ಯರ್ಥವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ತಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಆ ಕುಟುಂಬ ಕೋರುತ್ತಿದೆ.